BALL ROOM

Sảnh sự kiện Ball Room có diện tích 622 m2, là địa điểm hoàn hảo cho các hội nghị, tiệc tối với sức chứa tối đa 400 khách.